Autumn Charity Bazaar

Заповядайте на благотворителен уикенд – Autumn Charity Bazaar, базар за запазени секънд-хенд или нови дрехи, обувки и аксесоари.

bybulgariazabulgaria_secret_admin

Autumn Charity Bazaar

Фондация ,,Три жени” и IN&OUT организират благотворителен уикенд – Autumn Charity Bazaar, базар за запазени секънд-хенд или нови дрехи, обувки и аксесоари, който ще бъде проведен на 17-ти и 18-ти септември от 12 до 19 ч в “The Steps”.

Събитието ще подкрепи кауза, която в момента смятаме, че е от национална важност – помощ в полза на хората, загубили домовете си от наводненията.

По време на базара ще се проведе благотворителен търг в стил Sotheby’s с луксозни дрехи, обувки и аксесоари като 100% от средствата събрани от него ще бъдат преведени за каузата заедно с 10% от прихода на IN&OUT. Средствата от продажбите и аукциона могат да бъдат дарявани директно тук, на платформата https://threewomen.bg в настоящата кампания.

Локация:
София, “The Steps”, 17-ти и 18-ти септември от 12 ч до 19 ч
Цел на кампанията:
Събитието ще подкрепи кауза, която в момента смятаме, че е от национална важност – помощ в полза на хората, загубили домовете си от наводненията.
лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 100,00 лв.

Благотворително парти

Заповядайте на нашия благотворителен бал!

bybulgariazabulgaria_secret_admin

Благотворително парти

Заповядайте на следобедно благотворително парти в неделя, 15-ти май, с леки напитки и кетеринг в двора на ул. Шипка 23. Ще събираме средства за майки и деца, избягали от войната. Поканили сме любими хора, които ще пеят, ще говорят и споделят:

Jeremy Acoustic Live | Greesh | Acoustic Addict | Ина Кънчева с китарите на Еко и Миро | Иван Лечев | Деси Андонова и Илко Градев | Тони | Яра М’Мото, Стю Иванов и Борислав Илиев | Леа | Ния Петрова | Вера Шандел | DJ дуо д-р Соломон Паси и Въжаров и др.

Събраната сума ще дарим изцяло на нуждаещи се украински семейства.

Вход: 100 лв. на човек.
В цената на билета влизат леки питиета и кетеринг.                                    Името, което въведете при извършването на дарението, ще бъде включено в списъка с гости на входа.

Дата: 15.05 неделя
Час: 16:00 – 21:00
Място: ул. Шипка 23
(вход откъм ул. Васил Априлов)

В случай, че нямате възможност да дойдете, следете лайв видеата на Facebook страницата ни, а сметките ни са винаги отворени!

Локация:
София, ул. Шипка 23 (откъм ул. Васил Априлов)
Цел на кампанията:
Заповядайте на нашето благотворително парти! Събраната сума ще дарим изцяло на нуждаещи се украински семейства.
100,00 лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 100,00 лв.

#BulgariaForUkraine: Fundraising

Fundraising campaign, gathering funds to buy food and goods for the people left in the war in Ukraine, or to help the refugees in Bulgaria with financial assistance or purchase of the necessary goods and food.

bybulgariazabulgaria_secret_admin

#BulgariaForUkraine: Fundraising

We have opened a donation account for everyone who wants to participate with financial donations. The money raised will be directed to the following areas:

 • Buy and ship goods to Ukraine to help people left in a growing food and humanitarian crisis. We are committed to purchasing the necessary essentials and sending them in safe and organised transport to humanitarian outlets in Ukraine. The necessary goods are listed in our list of emergency aid, which is constantly updated with the assistance of the Ukrainian Foundation „Mother Ukraine“.
 • To buy and deliver the necessary goods for the refugees who came to Bulgaria. We are committed to purchasing and delivering these goods to material assistance distribution points. The necessary goods are listed in our list of emergency aid, which is constantly updated with the assistance of the Ukrainian Foundation „Mother Ukraine“.
 • To redirect financial aid to the needy Ukrainian families who sought refuge in our country from the war. Refugees from the war in Ukraine are mostly mothers with children and elderly people. Upon arrival, many of them do not have the chance to confront basic living expenses and bills.

Three Women Foundation works in close cooperation with the Mother Ukraine Foundation and the competent state authorities in Bulgaria. Each application for financial assistance for refugees will be checked individually and we will publish a report on the funds raised and their spending.

Krustina Stefanova, Sibina Grigorova, Desislava Olovanova, Kristina Despotova, Sofia Cohen, Desislava Vekilska, Lilia Tsacheva and others are working on the campaign free of charge. You can read more here.

Локация:
Sofia, Bulgaria
Цел на кампанията:
Purchase of food and goods for the people left in the war in Ukraine and for the Ukrainian refugees in Bulgaria.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 10,00€ One Time

Мисия “Нов приятел”

Нека помогнем на украинските деца, бягащи от войната – да се почувстват на сигурно място. На нашите деца – да усетят колко малко трябва, за да направиш добро и да научат как подадена ръка може да сложи началото на нечий нов свят. Всяко българско дете, което иска да е съпричастно и да дари усмивка на свой връстник, пристигащ от Украйна, се превръща в “нов приятел”.

bybulgariazabulgaria_secret_admin

Мисия “Нов приятел”

Нека помогнем на украинските деца, бягащи от войната – да се почувстват на сигурно място. На нашите деца – да усетят колко малко трябва, за да направиш добро и да научат как подадена ръка може да сложи началото на нечий нов свят. Всяко българско дете, което иска да е съпричастно и да дари усмивка на свой връстник, пристигащ от Украйна, се превръща в “нов приятел”.

Децата могат да участват в мисия „Нов приятел“, като донесат или изпратят в пункта подаръци, с които да напълнят 1 торбичка за 1 украинско дете.

Участвате в мисия „Нов приятел“ и ако направите финансово дарение на тази страница, а ние ще напълним торбичката вместо Вас.

В случай, че искате да получите нашия символ на съпричастност – торба „Нов приятел“, когато правите Вашето дарение на тази страница, задължително попълнете своя адрес, за да я получите по куриер за ваша сметка.

Подаръци за 1 чанта:

 • Нещо мило – Рисунка с послание за мир, приятелство, обич, надежда
 • Нещо сладко – Любимо лакомство
 • Нещо за гушкане – Мека плюшена играчка
 • Нещо забавно – Весела игра, пъзел, книжка, стикери
 • Нещо полезно – Принадлежности за рисуване.

Приказната илюстрация е предоставена безвъзмездно от Мила Лозанова.

Цялата кампания можете да разгледате тук.

Локация:
София, България
Цел на кампанията:
Закупуване на елементи, с които да се напълни чантата „Нов приятел“. В случай, че искате да получите нашия символ на съпричастност - торба „Нов приятел“, когато правите Вашето дарение на тази страница, задължително попълнете своя адрес, за да я получите по куриер за ваша сметка.
лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 40,00 лв.

#БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА: Парична помощ

Фондонабираща кампания, със средствата от която да се закупят храна и стоки за хората, останали във войната в Украйна, или да се помогне на бежанците в България с финансова помощ или закупуване на необходимите стоки и храна. Дари

bybulgariazabulgaria_secret_admin

#БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАЙНА: Парична помощ

Открихме дарителска сметка за всички, които искат да участват с финансови дарения. Събраните пари ще бъдат насочени към следните направления:

 • Да закупим и изпратим стоки за Украйна, за да помогнем на хората, останали в засилваща се продоволствена и хуманитарна криза. Ние се ангажираме да закупим необходимите стоки от първа необходимост да ги изпратим със сигурен и организиран транспорт в хуманитарните пунктове в Украйна. Необходимите стоки са изброени в нашия списък за неотложна помощ, който постоянно се обновява със съдействието на украинската фондация „Мати Украйни“.
 • Да закупим и доставим необходимите стоки за бежанците, дошли в България. Ние се ангажираме да закупим и доставим тези стоки до разпределителните пунктове за материална помощ. Необходимите стоки са изброени в нашия списък за неотложна помощ, който постоянно се обновява със съдействието на украинската фондация „Мати Украйни“.
 • Да пренасочим финансова помощ към нуждаещите се украински семейства, потърсили спасение от войната у нас. Бежанците от войната в Украйна в повечето случаи са майки с деца и възрастни хора. При пристигането си мнозина от тях нямат възможност да посрещнат веднага насъщни разходи за храна и сметки.

Фондация “Три жени” работи в тясно сътрудничество с фондация „Мати Украйна“ и компетентните държавни органи в България. Всяка молба за финансова помощ за бежанците ще бъде проверявана индивидуално и ще публикуваме отчет за събраните средства и тяхното изразходване.

По кампанията безвъзмездно работят Кръстина Стефанова, Сибина Григорова, Десислава Олованова, Кристина Деспотова, София Коен, Десилава Векилска, Лилия Цачева и др. Повече може да прочетете тук.

Локация:
София, България
Цел на кампанията:
Закупуване на храна и стоки за хората, останали във войната в Украйна и за украинските бежанци в България
лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 20,00 лв. One Time