Дарявам знание
ДАРИ СЕГА
2 742 лв.10 800 лв.
Образованието е един от фокусите, които си поставяме за 2024 година и стартираме с тази важна кауза – да подкрепим образованието на деца от семейства в неравностойно положение.
Инициативата се развива от повече от една година и вече включва около 100 деца. В нея доброволци от фондация “Дари знание” организират безвъзмездни извънкласни занимания по основните предмети – български език, математика, английски език и наука, за да може деца от социално слаби семейства, деца, лишени от родителска грижа и деца със специални образователни потребности да получават възможно най-добро образование и да не изостават с учебния материал.
Засега инициативата се организира само в София и има нужда от финансова подкрепа за осигуряване на наема на помещенията, в които се провеждат заниманията.
Нека дарим възможност на тези деца да продължат да учат качествено, както и спокойствие за техните преподаватели през следващата година.
Образованието е един от фокусите, които си поставяме за 2024 година и стартираме с тази важна кауза – да подкрепим образованието на деца от семейства в неравностойно положение.
Инициативата се развива от повече от една година и вече включва около 100 деца. В нея доброволци от фондация “Дари знание” организират безвъзмездни извънкласни занимания по основните предмети – български език, математика, английски език и наука, за да може деца от социално слаби семейства, деца, лишени от родителска грижа и деца със специални образователни потребности да получават възможно най-добро образование и да не изостават с учебния материал.
Засега инициативата се организира само в София и има нужда от финансова подкрепа за осигуряване на наема на помещенията, в които се провеждат заниманията.
Нека дарим възможност на тези деца да продължат да учат качествено, както и спокойствие за техните преподаватели през следващата година.
Локация:
София, България
Цел на кампанията:
Да помогнем на децата, които нямат възможност да учат качествено като им осигурим среда за това.
лв.
 
Начин на плащане
Вашите данни

Donate quickly and securely with Stripe

How it works: A Stripe window will open after you click the Donate Now button where you can securely make your donation. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Terms

Дарение: 20,00 лв. One Time