Дарявам знание

Да подкрепим образованието на деца от семейства в неравностойно положение! Доброволци от фондация “Дари знание” организират безвъзмездни извънкласни занимания по основните предмети – български език, математика, английски език и наука, за да може деца от социално слаби семейства, деца, лишени от родителска грижа и деца със специални образователни потребности да получават възможно най-добро образование и да не изостават с учебния материал. Дари сега

#БългарияЗаУкрайна: Парична помощ

Фондонабираща кампания, със средствата от която да се закупят храна и стоки за хората, останали във войната в Украйна, или да се помогне на бежанците в България с финансова помощ или закупуване на необходимите стоки и храна.
Дари сега

Autumn Charity Bazaar

Фондация ,,Три жени” и IN&OUT организират благотворителен уикенд – Autunm Charity Bazaar, базар за запазени секънд-хенд или нови дрехи, обувки и аксесоари, който ще бъде проведен на 17-ти и 18-ти септември от 12 ч до 19 ч в “The Steps”. Събитието ще подкрепи кауза, която в момента смятаме, че е от национална важност – помощ в полза на хората, загубили домовете си от наводненията. Приключила

Мисия “Нов приятел”

Нека помогнем на украинските деца, бягащи от войната – да се почувстват на сигурно място. На нашите деца – да усетят колко малко трябва, за да направиш добро и да научат как подадена ръка може да сложи началото на нечий нов свят. Всяко българско дете, което иска да е съпричастно и да дари усмивка на свой връстник, пристигащ от Украйна, се превръща в “нов приятел”. Приключила

Хуманитарен пункт

За всички, които искат да дарят в стоки от първа необходимост и за хората в Украйна, останали във войната, и за бежанците от Украйна в България, отворихме хуманитарен пункт „България за Украйна“. Мястото е  София, на ул. “Шипка № 23 (входът е откъм ул. “Васил Априлов”). Пунктът очаква дарители всеки ден от понеделник до неделя от 10 ч. до 18 ч. Приключила

КОМПАС: Помогни на Украйна

Дарителските кампании за Украйна и за бежанците от Украйна, събрани на едно място. Тук можете да откриете как да помогнете или да потърсите помощ – финансови дарения, настаняване, транспорт, храна, стоки от първа необходимост, дейности за деца, правна помощ, здравна помощ, работа и др. Приключила

Предишни кампании

Бар за здраве

Информационен ваксинационен център

България за лекарите

Медицинска апаратура в борба с COVID-19

България за България

Медицинска апаратура в борба с COVID-19