#България за Украйна

Парична помощ

Дари сега

Мисия “Нов приятел”

Нека помогнем на украинските деца, бягащи от войната – да се почувстват на сигурно място. На нашите деца – да усетят колко малко трябва, за да направиш добро и да научат как подадена ръка може да сложи началото на нечий нов свят. Всяко българско дете, което иска да е съпричастно и да дари усмивка на свой връстник, пристигащ от Украйна, се превръща в “нов приятел”.
Включи се

#БългарияЗаУкрайна: Парична помощ

Фондонабираща кампания, със средствата от която да се закупят храна и стоки за хората, останали във войната в Украйна, или да се помогне на бежанците в България с финансова помощ или закупуване на необходимите стоки и храна.
Дари сега

КОМПАС: Помогни на Украйна

Дарителските кампании за Украйна и за бежанците от Украйна, събрани на едно място. Тук можете да откриете как да помогнете или да потърсите помощ – финансови дарения, настаняване, транспорт, храна, стоки от първа необходимост, дейности за деца, правна помощ, здравна помощ, работа и др.
Включи се